Naručite telefonom na

065/222-894

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su
ponuđeni na ovim stranicama. Zeusbl.com Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu
upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.
Trgovac je ZEUS d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje
je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

NARUČIVANJE
Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatk
e i pošalje narudžbu.
Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.
Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima te evrima.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u
Korpu.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE
Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard,
Maestro ili Visa.

ISPORUKA
Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom
preuzimanja kupac je dužan provjeritistanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod
dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi
oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac
ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se
poslala zamjenska pošiljka.
Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih
troškova koji su vezani za isporuku.
Trgovac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava
online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde trgovac se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet)
radnih dana.
Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više
nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi
daljnje manipulacije i isporuke robe.
Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, trgovac se obavezuje poslati
obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu, na kojoj će se nalaziti linkovi za preuzimanje
(download) i uputstva. Nakon prijema elektronske pošte (obavijesti o preuzimanju) kupac može
odmah pristupiti preuzimanju proizvoda.

REKLAMACIJE
Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda
navedenom na www.ZEUSBL.com. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati
stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prenosniku zvuka trgovac preuzima
potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od
4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu,
vratiti tehnički neispravan prenosnik zvuka nakon čega će trgovac u roku od 3(tri) radna dana poslati
kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti
povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.
Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača
(preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda).
Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje
zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku
poštu sa novom mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove.
U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih
problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će
ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane
kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.
U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su
uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan
kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.
Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira
što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA
Sva prava izdavača i nosioca programa na snimljenom i štampanom djelu su zadržana.
Izdavač je ZEUS d.o.o. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za radio
difuziju te prodavati proizvode trgovca niti bilo koji dio tih proizvoda.

UOPŠTE
ZEUS d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje
ZEUSBL.com stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom
kupovine.
Usluge koje Vam pruža ZEUSBL.com Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći
računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. ZEUS d.o.o. nije odgovorna za troškove
telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Iako Vam ZEUS d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, ZEUS d.o.o. ne može garantovati
da će usluge na ZEUSBL.COM odgovarati Vašim potrebama. ZEUS d.o.o. takođe ne može garantovati da
će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili
na e-mail MARKETING@ZEUSBL.COM kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.