Naručite telefonom na

065/222-894

DOBRO INFORMISAN I EDUKOVAN POTROŠAČ JE ZAŠTIĆEN POTROŠAČ NA TRŽIŠTU ROBA I USLUGA!
PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA


Zakonom o zaštiti potrošača u BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 25/06) definisano je 8 (osam) osnovnih prava potrošača:


1. pravo pristupa najnužnijim robama i uslugama;
2. pravo na bezbjednost od roba i usluga čije je posjedovanje ili upotreba zabranjena;
3. pravo na informisanost;
4. pravo na izbor;
5. pravo da se čuje glas potrošača;
6. pravo na pravnu zaštitu;
7. pravo na obrazovanje i sticanje osnovnih znanja i vještina za pravilan i pouzdan izbor robe i usluga;
8. pravo na zdravu i održivu sredinu.
Potrošač ne može biti uskraćen niti se odreći prava koja su mu data navedenim Zakonom.


Kako bi Vaša prava bila zaštićena na učinkovit način, Vi kao potrošač imate i niz sljedećih obaveza:


1. prilikom kupovine proizvoda i usluge provjerite cijenu;
2. pročitajte deklaraciju na proizvodu (podaci, oznake, proizvođački ili trgovački žigovi, kojima se identifikuje proizvod, njegova svojstva proizvoda, podaci o proizvođaču, uvozniku, zemlju porijekla i sl.);
3. sačuvajte račun za kupljeni proizvod;
4. pokažite račun na zahtjev ovlaštene osobe pri izlasku iz trgovine;
5. provjerite ispravnost zaračunatog iznosa u odnosu na količinu i kvalitet kupljenog proizvoda, odnosno pružene usluge;
6. za tehničku robu sačuvajte garantni list;
7. za tehnički roku pročitati tehničko uputstvo;
8. kod pristupanja zaključenja ugovora sa davateljem usluga ili trgovcem, u slučaju nedoumice pojedinih dijelova ugovora, tražite dodatna objašnjenja.

Za sva pitanja možete nam se obratiti pozivom na brojeve telefona +387 65 222 894 i +387 51 212 218, putem elektronske pošte na e-mail webshop@zeusbl.com ili putem pošte na adresu Zeus d.o.o., Subotička br. 1, 78000 Banja Luka.