Sač je proizvod namjenjen za pripremu hrane u vikendicama i na otvorenom
prostoru. Hrana se priprema na prirodan način, pomoću žara dobivenim loženjem drva ili
drvenog uglja. Lagano se održava jer je emajlirana s unutrašnje i vanjske strane. Nakon
upotrebe dovoljno ga je oprati u blagom rastvoru deterdženta za suđe, isprati čistom vodom i
osušiti kuhinjskom krpom.

Težina 22 kg